Liberium 4 musicians and an visual artist.

Where did the name come from?

Born from the chemical cocktail of Lithium and Beryllium as well as a touch of Liberty, they ended up with…Liberium! Well, let’s leave aside the chemical explanations and continue our journey:

Liberium consists of four artists – aka the “Liberii”- who translate their life experiences into a performance.

They are open to different means of expression: music, visuals arts, art of speech and who knows, maybe you can inspire them with new ideas…!

Who are they?

Liberium is formed by four passionate artists: Thomas Geerts (trumpet), Anouchka Scaillet (violin), Jarno va Es (piano) and last but not least, Henk Fakkeldij (anchor man and live graphics/drawings)

What do they do?

The Liberii have just launched their show “American Beauty” based on an idea from Thomas Geerts. They perform works composed by Gershwin, Ewazen, Geerts and van Es.

“American Beauty” casts a light on some great American composers, their life and their time. Henk Fakkeldij creates visual works as a reflection on the music, these creations are projected live during the show: this allows the audience to fully experience the process.

Through little interviews the audience really gets an insight on the process of creation and the personal stories of the musicians: what they want to express and the feelings they want to share with the audience making Liberium a very dynamic group.

Geerts and van Es are not only performing artists but also compose music based on their own experiences. Most of the music is based on love stories…not surprising is it?

Arti exhibition

271216

The Salon, the yearly exhibition in Arti showed my WWI monster. A large drawing 150x 210 (in cm.)

Exhibition/publication Water and the flood of 1916

Stichting Uit de Kunst Waterland

In de kunstzaal van het Waterlandsmuseum de Speeltoren te Monnickendam wordt op zaterdag, 16 juli werk van Henk Fakkeldij geëxposeerd.

Fakkeldij noemt zichzelf mixed media artist/ New Renaissance ArtistDoor zijn brede interesse en opleiding gebruikt hij verschillende media om zijn kunstwerken te componeren. Denk hierbij aan beeld, geluid en geur, verwerkt in een verscheidenheid aan uitdrukkingsvormen.

Fakkeldij heeft zich voor deze expositie met name gericht op het Waterland en heel specifiek op de gebieden die in 1916 gedurende de waternoodramp overstroomden. Hij is begonnen met het schrijven van een verhaal. Daarna heeft hij veel onderzoek gedaan naar de overstroming in 1916. Daarbij heeft hij beelden en geluiden gemaakt. Het beeld in de vorm van tekeningen, foto’s, tekstfragmenten, combinaties van ruimtelijk (3D) en 2D.

In zijn pastels toont hij beelden van het de overstroming 1916. In zijn grote tekening (210 x 150 in cm.) wordt een beeld gegeven van een overstroomd Monnickendam in een onbekende (toekomstige) tijd.

De geluidscompositie bestaat uit geluiden die hij in het Waterland heeft opgenomen gecombineerd met eigen (boventoon) zang.
Denk aan het klokgelui van de kerkjes in verscheidene dorpen. De namen van de overledenen die daar op de graven staan zijn in de soundscape verwerkt. Het boventoon zingen heeft voor hem een relatie met de boventonen die ook door harde winden tussen de huizen ontstaan.
Hij heeft veel mensen gevraagd het loeien van de koeien na te doen. Deze eigentijdse vertolkingen geven een impressie van wat men denkt dat het geluid van de koeien is. De koeien speelden een belangrijke rol tijdens de overstroming, zij zijn met velen verdronken. Maar ook de mens heeft het moeten ontgelden. Er zijn veel mensen gestorven en de materiële schade was enorm.

Fakkeldij:”Wat ik zo mooi vind van dit onderwerp is dat het over een prachtig gebied gaat dat ik door deze expositie echt heb ontdekt. Door het spelen en zingen in de Theaterproducties: “Het Water stijgt” en” Wie wind Zaait” ben ik nogmaals letterlijk ondergedompeld in vele facetten die met 1916 maar ook met nu te maken hebben.

Nu: Het water stijgt nog steeds. We hebben net als toen te maken met vluchtelingen. Het is onderwerp is heel actueel. Ik ben er zelf nog niet klaar mee en wil door op het ingeslagen pad. Waar alles in vorm en inhoud kan samen komen.

————

On Saturday, July 16, work by Henk Fakkeldij will be exhibited in the art room of the Waterlandsmuseum De Speeltoren in Monnickendam.

Fakkeldij calls himself mixed media artist/ New Renaissance Artist. Due to his broad interests and training, he uses different media to compose his works of art. Think of image, sound and smell, processed in a variety of expressions.

For this exhibition, Fakkeldij mainly focused on the Waterland and very specifically on the areas that were flooded in 1916 during the flood disaster. He has started writing a story. After that he did a lot of research into the flood in 1916. He also made images and sounds. The image in the form of drawings, photos, text fragments, combinations of spatial (3D) and 2D.

In his pastels he shows images of the flooding of 1916. His large drawing (210 x 150 in cm.) shows a flooded Monnickendam in an unknown (future) time.

The sound composition consists of sounds he recorded in the Waterland, combined with his own (overtone) vocals. Think of the chimes of the churches in various villages. The names of the deceased on the graves there are incorporated in the soundscape. Singing overtones has for him a relationship with the overtones that are also created by strong winds between the houses. He has asked many people to imitate the lowing of the cows. These contemporary renditions give an impression of what is believed to be the sound of the cows. The cows played an important role during the flooding, many of them drowned. But humans have also had to pay for it. Many people died and the material damage was enormous.

Fakkeldij: “What I like about this subject is that it is about a beautiful area that I really discovered through this exhibition. By playing and singing in the Theater productions: “The Water rises” and “Who sows the wind” I was once again literally immersed in many facets that have to do with 1916 but also with today.

Now: The water is still rising. We are dealing with refugees just like then. The subject is very topical. I am not yet done with it myself and want to continue on the chosen path. Where everything can come together in form and content.

Interview Radio Noord Holland

At 13.02hrs and 44 seconds this photo of Thomas Geerts and me was taken. We had an interview because of the music theatre production: Wie wind zaait. Thomas is the composer and director and I am the singer and actor. That was fun. Thank you Radio/TV Noord Holland!

Thomas, moi

Zomeravond 2016. In het weiland bij Ransdorp zijn de contouren van een levensgrote kerk zichtbaar, gebouwd van truss-delen. Rondom de kerk is een dijk gebouwd. Op deze bijzondere locatie in de openlucht vindt de muziektheatervoorstelling WIE WIND ZAAIT plaats. Hier brengt het 30 man sterke blazersorkest De Waterlandse Harmonie samen met 15 zangers/toneelspelers en twee koren het hartverscheurende verhaal van Anna Bakker tot leven (zie hieronder). De duizenden liters water die omhoog gepompt worden, maken de beleving van de overstroming van 1916 invoelbaar. Een unieke kans om met 400 mensen, terwijl de zon in de polder ondergaat, de wind te horen huilen en het water te voelen stromen. Een belevenis waarover nog lang gesproken gaat worden.

Akzo Nobel’s choice

The singing ringing tree, teedeleedee. For my baby. I need an adventure. Titels of the works now in the collection of Akzo Nobel .

Great to have the curator Augusti of Akzo Nobel over. They have a interest in my latest work. My Re-tweets, based on tweets.

Going through my last watercolor drawings, Augusto made the choice for those three

A series of my watercolors on the ground. At the back my work for the graphic exhibition, a huge monotype.

Publication for my work at the Lombok Festival.

9 december 2003. Buurt-online

Nieuw Lombok parfum van kunstenaar Henk Fakkeldij op Lombokfestival

Henk Fakkeldij is geboren en getogen in Lombok. Hij woont en werkt nu als
beeldend kunstenaar en zanger in Amsterdam maar komt nog regelmatig naar
ombok omdat zijn familie daar nog woont en hij het een speciale plek vind.

L’Eau de LOMBOK, the Perfume of the Place of Togetherness
Henk Fakkeldij volgde zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam en de Hoge School voor de kunsten Utrecht, faculteit Kunst Media en Technologie in Hilversum. Hij exposeerde in binnen en buitenland en momenteel in het Stedelijk Museum in Amsterdam bij de expositie ‘Tot zo ver, een keuze van Rudie Fuchs’. Hij werkt met verschillende materialen afhankelijk van zijn onderwerpen. Sinds 10 jaar maakt hij ook parfums. Hij trekt parfum van plekken en steden en heeft o.a. parfums gemaakt van de Berlijnse Muur genaamd: Mauer. Ook maakt hij parfums van de plekken waar hij exposeerde bv: Frans! Van het Frans Hals Museum, Fodeur! van het Fodor Museum, en Franciscus, if your body is sacred to youvan Het Fries Museum, bij de Francsicus tentoonstelling.

Voor Lombok maakte hij het parfum ‘L’Eau de Lombok, a perfume of the place of
togetherness’. Wat ik wil uitdragen is de goede sfeer en de mooie manier waarop de mensen in Lombok samen leven en beleven. Tijdens het festival zal ik op verschillende plekken staan. Ik vraag de mensen aan het parfum te ruiken en al ruikend maak ik een foto van hen. Deze kunnen ze weer downloaden van mijn website . Zo kunnen ze en een portret van zichzelf tijdens het festival krijgen en ook de andere mensen zien. Het wordt een mooi tijdsdocument . zie ook: www.henkfakkeldij.nl

Wat de muziek betreft heeft Henk fakkeldij ook zijn geschiedenis in Utrecht. Al heel jong kreeg hij zangles, kwam bij de Utrechtse Operette terecht, werd solist en trad veel op in bv de Utrechtse Stadsschouwburg en de Jaarbeurs. Daarna speelde en zong hij ook in My fair lady, zong dans producties, gooide het roer om naar de moderne kant om en zong bij diverse bands oa ‘Carmine Red’. Afgelopen jaar zong hij als solist o.a. in
Frascatie en Paradiso en was hij te zien op tv in het programma Dokwerk van de VPRO. Zijn liefde voor verschillende muziek is altijd gebleven. ”Ik heb geen zin om me aan een stijl te binden. Ik kan een klassiek nummer net zo mooi en ontroerend vinden als een pop of dans nummer. Ik zing op Lombok dan ook een mix, voor alle nationaliteiten en in verschillende talen. Dat past precies in de sfeer van Lombok. Eigenlijk zou er ook nog een goed Marokkaans nummer tussen moeten aldus Henk.

Henk Fakkeldij treedt op om 15.20 uur in de festival tent.